SK Žabovřesky Brno = ZBM 2017Slovo úvodemV následujících odstavcích byste měli nalézt všechny důležité informace a pravidla pro rok 2017. Doufám, že se nám je podařilo nastavit tak, aby byla jasná a hlavně pro vás srozumitelná a jednoduše dodržovatelná. V případě nejasností se prosím ptejte.
Vedení oddílu


předseda oddílu: Libor Zřídkaveselý
vedení oddílu: Libor Zřídkaveselý, Jitka Kabáthová, Věra Mádlová, Richard Pátek, Markéta Uhnavá, Jan Zháňal
hospodář: Věra Mádlová (oddílové příspěvky) a Libor Zřídkaveselý (závody, soustředění, …)
účetnictví: Hana Hlavová
přihlášky: Jan Drábek
trenéři: Dobra Janotová, Jitka Kabáthová, Lenka Kočová, Eva Kroutilová, Aleš a Luděk Finstrle, Andrea Firešová, Lenka Hrušková, Petr Přikryl, Markéta Uhnavá, Kamila Tachovská, Pavel Zelený, Jan Zháňal, Libor Zřídkaveselý
mapy: Zdeněk Rajnošek
lékařské zabezpečení: Ladislav Svoboda
skladník: Pavel Brlica + Štěpán Zimmermann
Polaris: Jan Drábek, Filip Dědic a Libor Zřídkaveselý
správa oddílových stránek: Richard Pátek a Libor Zřídkaveselý
Oddílové příspěvky


typ příspěvkučástkazávody

Základní platba = nikam nejezdím nebo málo500,– Kč-
Žabičky400,– KčJmL
Pulci1 500,– KčJmL
Reprezentant ČR, licence A a E1 500,– KčŽA, ŽB, JmL
Žáci2 000,– KčJmL, ŽB
Licence R2 000,– KčŽA, ŽB, JmL
Licence B (dorost)2 000,– KčŽB, JmL
Ostatní = jezdím jen na Jihomoravskou ligu2 200,– KčJmL
Ostatní = jezdím Jihomoravskou ligu a ŽB-M2 700,– KčŽB, JmL
Ostatní = jezdím všude3 300,– KčŽA, ŽB, JmL
• Základní platba 500,- Kč je určena pouze pro věkovou kategorii HD21 a výše = nelze ji uplatnit u žactva a dorostu.
• Oddílové příspěvky je potřeba je zaplatit nejpozději do 28. února 2017. Vyučtování předchozího roku vidíte aktuálně v členské sekci. Platbu proveďte bezhotovostně na účet SK Brno-Žabovřesky u České spořitelny 4067843369/0800, v.s. xxxx (xxxx = registrační číslo).
• Oddíl hradí vklady, dopravu, ubytování na štafety a mistrovské závody OB (mimo individuální dopravy) v plné výši všem, kteří zaplatili oddílové příspěvky.
• Členové oddílu, kteří nebydlí v Brně nebo jeho blízkém okolí nebo v Brně nestudují mají slevu 500, – Kč (platí pro závodníky ŽA, ŽB).
• Prázdninové závody si financuje každý člen v plné výši.
• Při účasti na závodech, které nejsou součástí zaplacených oddílových příspěvků se na osobním účtu po absolvovaném závodu objeví náklady s tímto závodem spojené (vklady, ubytování, doprava, …). Tyto náklady si pak účastník hradí sám v plné výši.
• Členové, kteří nevyrovnají dlužné částky z minulého období či nezaplatí oddílové příspěvky, nebudou přihlašováni na závody!
• Pokud se člen neodhlásí do data uzavření přihlášek ze závodu, kam se přihlásil, a nemůže na něj jet, je povinen uhradit část nákladů: Jml = 50,– Kč, ŽB = 150,– Kč, ŽA + M ČR = 200,– Kč. Příslušná částka mu bude odečtena z osobního účtu. Tato částka je odečtena jen v případě, že se jedná o typ oddílových příspěvků, kde je účast na závodech oddílem dotována.
• Soustředění se řídí pokyny vydanými ke každému soustředění a oddíl na ně přispívá částkou v rozmezí 10 až 50%, podle účelu a typu soustředění.
• Věkový automat pro placení oddílových příspěvků:
Žabičky – 3 až 6 let
Pulci – 7 až 10 let
Žáci – 11 až 14 let
Dorost – 15 až 18 let
Ostatní – 19 až … let
• Sourozenci (Žabičky, Pulci, Žáci) – druhý a další sourozenec sleva 50%.
• SI čipy pro žactvo, Pulce a Žabičky – pronájem na celý rok 300,– Kč (první rok je zdarma); zakoupení nového čipu 600,– Kč.
• Členové, kteří mají uhrazen základní příspěvek ve výši 500,– Kč, se mohou účastnit jakéhokoliv typu závodu na vlastní náklady (tzn. budou jim naúčtovány veškeré náklady spojené s účastí na závodech – startovné, doprava, ubytovaní) – možnost využít předplacený kredit na oddílovém účtu, případně dlužnou částku za první pololetí vyrovnat k 30. červnu a za druhé k 30. listopadu. Pokud nebudou dlužné částky vyrovnány, nebudou v dalším období přihlašováni na závody! • LOB, MTBO – náklady na tyto závody si hradí každý individuálně v plné výši.
• Součástí všech příspěvků je i příspěvek do SK ve výši 350,– Kč a registrace ČSOB ve výši 100,– Kč (to jsou peníze, které jen převedeme někomu jinému).
• Všechny výhody spojené s různými příspěvky a podporami lze získat pouze v případě, že si závodník včas uhradí své povinnosti = zaplatí oddílové příspěvky do 28. února 2017!
Oddílové informace


Budou šířeny obdobným způsobem jako v letošním roce. Tedy cca 8 x ročně výjde oddílový časopis Polaris, ve kterém naleznete informace na řádově jeden až jeden a půl měsíce dopředu + další články o proběhnutých akcích i o dalších aktvitách oddílu. Plán oddílových akcí dále naleznete na oddílových stránkách http://zhusta.sky.cz.
Přihlašování na soustředění


Většina soustředění je určena všem členům oddílu (sledujte informace o soustředěních). Přihlašuje se přes „Členskou sekci“, vyjímečně e-mailem vedoucímu soustředění. Přihlašujte se včas.
Vedoucí na závodech


Pokud budete určeni jako vedoucí na závodech, proveďte prosím následující úkony:
• Vyzvedněte si u Honzy Drábka (prihlasky.zbm@eob.cz) kopii přihlášky na závody.
• U Honzy Drábka si vyzvedněte kopii dokladu o zaplacení (výpis on-line převodu). V některých případech se vklady nebudou platit ani přede a ani na místě – vedoucí, kterých se takový závod bude týkat budou včas informováni. Pokud se jede autobusem, doklad o objednání autobusu a informace o dopravě jsou u Zhusty.
• U Libora Zřídkaveselého (zr@sky.cz) získejte rozpis a další informace o závodech (tedy v kolik a kam je potřeba dorazit, …).
• Na závodech odprezentujte oddíl, zaznamenejte do kopie přihlášky ty, kteří se závodu nezúčastnili (předejte Věrce Mádlové). Při dopravě autobusem na dva dny nezapomeňte zjistit, kde je ubytování a zejména, kde je ubytován řidič autobusu (u pořadatelů vyžadujte plánek jeho ubytování).
• Po závodech doneste doklady Zhustovi a proveďte vyučtování peněz.
Organizace mapových středečních tréninků


Bude probíhat stejně jako v minulých letech. Pokud budete osloveni – Zhustou. Dostanete obálku, ve které naleznete podrobné pokyny, jak připravit trénink a podle těchto pokynů, prosím, postupujte co nejpečlivěji.
Pořádání závodů


V letošním roce pořádáme M ČR ve sprintu a sprintových štafetách 6. a 7. května a na podzim Jihomoravskou ligu v Košíkově.
Odměna za pořádání:
• Při pořádání závodů (2. dubna, 17. a 18. září) bude závodníkovi přidáno na účet 200,– Kč za každý den.
• Při pořádání alespoň 2 ze 4 závodů ligy škol bude závodníkovi přidáno 100,– Kč.
Tyto finanční prostředky lze využít pouze pro vklady na závody (vícedenní závody, apod.) nebo při zůstatku pro snížení oddílových příspěvků pro další kalendářní rok.
Materiální vybavení


Náš oddíl má již poměrně dostatečné množství oddílových věcí. Svoji sounáležitost k oddílu byste měli vyjadřovat také tím, že závodíte v oddílových dresech, pokud jdete na stupně vítězů, jdete v oddílovém overalu, vestě nebo tričku. Většinu oddílového matriálu si můžete zakoupit u Zhusty.
Vrcholový fond ZBM


Tento fond je určen pro podporu talentů a úspěšných závodníků našeho oddílu.
• Při prvním získání licence E, A odbrží závodník od oddílu nový dres.
• Podpora členů reprezentačních výběrů v orientačním běhu:
Výběr dorostu (tým A), Junioři (tým B), Dospělí (tým C) – 1 000,– Kč
Junioři (tým A), Senioři (tým B) – 2 000,– Kč
Senioři (tým A) – 3 000,– Kč
Všechny reprezentace (všechny týmy) – dres OB (při při objednání nové klubové sady)
• Odměna za umístění na vrcholových závodech v orientačním běhu:
Odměny M ČR EYOC JWOC WOC

Jednotlivci
1. místo 1 000,– Kč 7 000,– Kč 10 000,– Kč 20 000,– Kč
2. a 3. místo 500,– Kč 4 000,– Kč 7 000,– Kč 10 000,– Kč
4. až 6. místo 2 000,– Kč 4 000,– Kč 7 000,– Kč
7. až 10. místo 2 000,– Kč 4 000,– Kč
11. až 16. místo - 2 000,– Kč

Štafety
1. místo 500,– Kč 2 000,– Kč 4 000,– Kč 8 000,– Kč
2. a 3. místo 250,– Kč 1 000,– Kč 2 000,– Kč 4 000,– Kč
4. až 6. místo - - 1 000,– Kč 2 000,– Kč
Finanční prostředky lze čerpat na: sportovní soustředění, materiálná vybavení pro orientační běh, vklady na zahraniční závody v OB. Peníze získat pouze proti účetnímu dokladu. Peníze lze čerpat od okamžiku nabytí v příslušném a následujícím kalendářním roce.
Trenérský fond ZBM


Tento fond je určen pro trenéry, kteří připravují pravidelně tréninky.
• Celková částka pro rok 2017 je cca 25 až 30 000,– Kč.
• Celková částka odměn se rozdělí mezi všechny trenéry poměrně podle odtrénovaných hodin v týdnu.
Financování a osobní účty


Osobní účty
Vede Věra Mádlová, aktuální stav je on-line vc „Členské sekci“.
Plnění osobních účtů
• Bezhotovostně na účet u České spořitelny 4067843369/0800, v.s. xxxx (xxxx = registrační číslo). Částka bude připsána na váš osobní účet. V případě, že chcete naplnit svůj účet darem (který můžete odečíst ze základu daně při ročním zúčtování daně z příjmu), kontaktujte předem Libora Zřídkaveselého (zr@sky.cz). Darovaná částka nesmí být nižší než 1 000,– Kč a maximální možnost odečtu ze základu daně je 10%.
• Oddílové příspěvky, nedplatlky za závody, vícedenní závody, soustředění.
Finanční prostředky lze čerpat na: oddílové příspěvky, sportovní soustředění, materiální vybavení pro orientační běh, vklady na zahraniční závody v OB. Peníze získat pouze proti účetnímu dokladu. Peníze lze čerpat od okamžiku nabytí v příslušném a následujícím kalendářním roce.
Přihlašování na závody


Probíhá pouze elektronickým způsobem. Přihlašování na závody má na starost Honza Drábek a Petra Koporová. Termíny přihlášek naleznete v „Členské sekci“. V případě že závod, kterého se chcete zúčastnit, není zadán, kontaktujte Richarda Pátka nebo Libora Zřídkaveselého. Pokud Vám nefunguje vaše přístupové jméno a heslo do naší „Členské sekce“, kontaktujte Richarda Pátka, který vám tyto údaje poskytne.
Nově jediný akceptovaný email na pozdní dohlášky a další změny je prihlasky.zbm@eob.cz. Prosím nikdy nekomunikujte ohledně příhlášek přímo s Drbčou či Peťou, ale vždy přes společný přihláškový email.
V krajní nouzi pak můžete využít některé z telefonnch linek.
Kontakt: Richard Pátek, mobil – 721 111 301, e-mail – arnost.p@centrum.cz
Kontakt: Honza Drábek, mobil – 608 477 026
Internetová sekce: http://www.sky.cz/zhusta
Dohlášky (dodržujte prosím data přihlášek a pokud možno se na závody nepřihlašujte individuálně, ale vždy prostřednictvím oddílu):
1. Je-li možné se na závod dohlásit ještě přes ORIS, kontaktovat Honzu Drábka (e-mailem, telefonicky)
2. Po uzavření přihlášek pořadateli, kontaktovat pořadatele (v kopii poslat informaci o dohlášce na sběrný email)
3. Přihlášku na místě řeší každý sám s pořadateli.
Upozornění:
Kdo se může a kam přihlásit:
• oblastní žebříček a vícedenní závody – všichni (i úplní začátečníci)
• žebříček B-Morava – držitelé licence A,B a veteráni
• žebříček A – držitelé licence A
Všichni závodnicí kategorií D,H-20, 21 se mohou přihlásit na kterýkoliv závod v ČR mimo Mistrovství ČR (dle pořadí v Rankingu) a v případě, že v tomto závodě bude více podkategorií (E, A, B, C, D) uveďte v přihlášce do poznámky do jaké podkategorie chcete přihlásit. Na oblastních závodech bude vypsána kategorie D21D, H21D (zkrácená trať).
Cestovné


Pokud na závody není zajištěna společná doprava, proplácí se cestovné na základě vyplněného cesťáku.
• Cena za 1 km je 2,50 Kč.
• Cesťák ve formátu XLS si můžete stáhnout zde.Mnoho úspěchů ve sportovní sezóně 2017

Zhusta