Pro ty mladší. Tohle je petrolejka, používaná pro osvětlení pokud není přiveden elektrický proud.