Petra Navrkalová v doběhovém koridoru - Jo, cíl už vidím.