Shromaždiště; vlevo slovenská část našeho oddílu, vpravo oblouk - start elity, vzadu doběhový koridor.