Areály pevných kontrolPOZOR: Stránky přesunuty !!! Klikni pro nové.

Vítejte na stránkách Brněnských areálů pevných kontrol, které mají za cíl přiblížit přírodu lidem a lidi přírodě. Přijměte naše pozvání do lesů v těsné blízkosti Brna, zkuste navštívit les netradičně - cestou necestou. S pomocí speciální mapy, kterou využívají příznivci orientačních sportů, se můžete dostat do míst, kam by Vás běžné putování lesem asi nezavedlo. V každém lese je pro vás připraeno mezi 10 až 15 kontrolními stanovišti, ke kterým se můžete 'promapovat'. Vyzkoušejte si to, kvůli čemu příznivci orientačních sportů brázdí svět.
Každý areál má svoji vlastní internetovou stránku na které naleznete podrobnější informace o tom jak získat mapu, nebo si ji ze stránky můžete přímo stáhnout.
Co všechno potřebujete před vyražením do lesa? Především mapu. Tu získáte na vybraných místech, nebo si ji můžete stáhnout z těchto internetových stránek. A kdo je připraven, není překvapen - proto i další důležité infromace najdete níže na této stránce. Ať už je to mapa a vysvětlivky k ní, popis kontrolních stanovišť, rady a doporučení. Je jen na Vás, kolik stanovišť najdete. Kontroly můžete absolvovat v libovolném pořadí.
Pokud se vám hledání kontrol zalíbí, můžete si orientační běh vyzkoušet i v jiných koutech České republiky. Přehled všechn českých areáů pevných kontrol naleznete zde.

Přejeme Vám neobvyklé zážitky při hledání kontrolních stanovišť.

Přejeme Vám příjemný pobyt v brněnských lesích.

Připravili jsme pro vás následující areály pevných kontrol:
     Rosnička - Brno, Žabovřesky - Wilsonův les
     Brno, Soběšice
     Brno, Kohoutovice

Start
Počáteční místo areálů je označeno velkou tabulí, na které je mapa areálu a informační text. Toto místo je v mapě označeno fialovým trojúhelníkem.
Kontrolní stanoviště = kontrola
Na kontrolách je umístěn dřevěný cca 1 m vysoký hranol, v jehož horní části jsou umístěny kleště, kterými si označíte průchod kontrolou do políček umístěných na mapě. Dále je v horní části stojanu ze všech stran umístěn symbol orientačního běhu - oranžovo bílý lampion s číselným označením kontroly, které je i na mapě.
   Mapa
Mapa pro orientační sporty je nejpřesnější mapou dané oblasti. Mapy si většinou vytváří sportovci sami. Mapy jsou zpracovány podle mapového klíče IOF (Mezinárodní federace orientačního běhu). Oproti turistickým mapám je rozdíl ve využití tří barev (bílá, zelená, žlutá). Bílá a zelená barva představují les. Bílou se znázorňuje průchodný les, zelenou hustota lesa. Čím je zelená sytější, tím je les hustší, hůře průchodný. Žlutou barvou se znázorňuje otevřený prostor, pole, louky, paseky. Na mapě najdete daleko více terénních (jámy, rýhy apod.), objektových (posed, krmelec, studna, kámen) a porostových (hustota lesa, výrazné stromy apod.) detailů než na ostatních druzích map.
Všechny druhy map (turistické, autoturistické, atd.) mají sever na horním okraji mapy. Stejně tomu je i u map pro orientační sporty. Pro přesnou orientaci mapy na sever pomocí buzoly a zejména pak pro určení azimutu dalšího postupu jsou u map pro orientační sporty přes celou mapu nakresleny severní směrníky, modrá čára. Na severním konci může být pro rychlejší orientaci severní směrník ukončen šipkou. Severní směrník může být přerušen z důvodů čitelnosti dalších objektů v modré barvě.
Mapové značky najdete vždy na druhé straně mapy.
Buzola
Buzola je jedinou technickou pomůckou, kterou mohou účastníci soutěže v některém z druhů orientačních sportů v průběhu soutěže používat. Delší strana základové desky, případně rovnoběžné čáry s delší stranou základové desky, slouží ke spojení bodů pro určení azimutu. Čáry na otočné části slouží ke srovnání se severními čarami na mapě. Po určení azimutu k dalšímu kontrolnímu stanovišti pak šipka určuje směr postupu.